A Imprenta verde: Imprimindo responsabilidade A Imprenta verde: Imprimindo responsabilidade

medioambiente

« Estamos comprometidos con un desarrollo sostenible, acreditando que nuestras actividades se realizan de manera respetuosa con el medioambiente. Somos la primera imprenta de Galicia en obtener los certificados FSC® y PEFC®. Estos sellos aseguran a nuestros clientes que el material empleado (en nuestro caso papel) procede de bosques sostenibles, donde se planta más de lo que se corta, por tanto bien gestionados. »

O oxjetivo prioritario da impresión verde de Tórculo, é o desenrolo de solucións para papeles reciclados, ecorresponsables e innovadoras, e que ofrezan ós seus clientes innegables niveles de calidade e de acabado.

 

A primeira imprenta verde de Galicia

Primeiro foi a certificación 14001 de Xestión Ambiental, e agora damos un paso máis no noso compromiso por un desenrolo sostible acreditando que as nosas actividades se realizan de xeito respetuoso co medioambiente, sendo a primeira imprenta de Galicia en obter os certificados FSC® y PEFC®. Estos selos aseguran os nosos clientes que o material empregado (no noso caso papel) procede de bosques ben xestionados.

Desempeño e Evolución Ambiental

En canto ao Desempeño e Evolución Ambiental de TÓRCULO os residuos Metálicos (Planchas) seguen unha liña descendente xa que estamos en pouco máis de  de 10.600 kg. no 2018,  o que supón case  un 23.4 % de baixada con relación ao período anterior e incluso por debaixo dos valores do 2016.

chatarra

Por outra parte os Residuos Perigosos marcan tamén unha tendencia claramente á baixa, as reducións promedio con respecto ao 2017 sitúanse en torno a un 20%, son sensiblemente menores especialmente en canto ao Revelador (-24.11%) ,  Disolvente (-28.89%) e Absorbentes (-17%).

residuos

 

 

¿Por qué os selos verdes?

Porque os consumidores exixen, cada vez máis, que as prácticas comerciais sexan compatibles co medioambiente. As Administraciones Públicas e as empresas tamén demandan cada vez maiores garantías de que as materias primas forestais utilizadas nos seus productos proveñan de bosques xestionados de forma sostenible.

¿Qué son?

Estos selos están promovidos por dúas organizacións internacionais e sin ánimo de lucro, co obxetivo de garantir unha xestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa e económicamente viable nos bosques de todo o mundo, proporcionando certificacións forestais a aquelas organizacións que superan as súas auditorías. O obxetivo é verificar a traxectoria da materia prima dende o bosque ata o consumidor final, incluindo todas as etapas.

Ventaxas de incorporar o selo FSC® o PEFC® nos teus productos, publicidade ou comunicación impresa.

  • Mellor imaxe exterior. Mediante unha desas certificacions demostras que a túa actividade non participa na destrucción dos bosques e promoves o seu aproveitamento sostenible proporcionándote, ante os teus clientes, un valor moi significativo.
  • Compromiso cos clientes. Garantiza ós teus clientes que utilizas papel certificado que non procede de talas ilegais, mellorando así a túa Responsabilidad Social e Medioambiental.
  • Credibilidade na túa xestión. Amosa unha responsabilidade e un compromiso creíble co medioambiente e o desenrolo sostible, elemento cada vez máis valorado polo consumidor.
  • Bosques para o futuro. Ampara unha xestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa e económicamente viable nos bosques de todo o mundo.
  • Responsabilidade co medioambiente. Asegura que os teus materiais impresos forman parte dunha Cadea de Custodia que evalúa a líña de producción forestal, dende o árbol ata o producto final.

En definitiva, mellora a tua imaxe ante os tus clientes e asegura un medioambiente sostible.

Respostas

 

banner_ecocalculadora

teléfono