Tu imprenta sostenible

40 años de historia

DESEÑAPEME

PLAN DE DESEÑO DE TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. (093)

Para promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade. Esta operación está financiada pola Xunta de Galicia, a través de axudas concedidas pola Axencia Galega de Innovación, dentro do programa de axudas a empresa DeseñaPeme 2023.