Tu imprenta sostenible

40 años de historia

Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa IGAPE “dixitalización Industria 4.0”, cuxo resultado é promover a transformación dixital da emp resa e favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acce so a servizos de apoio avanzados
Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica

Conseguir unha economía máis limpa e sostible
Operación cofinanciada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Unha maneira de facer Europa

Programa Re-Acciona: servizos de análise do potencial competitivo, pofesionalización e desenvolvemento estratéxico.

Esta empresa participa no Programa Re-Acciona, cuxo resultado é fortalecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.
Operación confinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa