Feiras e eventos Merchandising

Merchandising

Descripción Descripción

Material de traballo promocional e de consumo ca gráfica corporativa

Posibilidades y acabados Posibilidades y acabados

Podemos ofrecerlle todo o material de trabajo promocional e de consumo que se poidas necesitar durante os días que se desenrole o evento: papelería, blocs e carpetas, identificadores, bolsas de papel, folletos promocionais, revistas internas do evento, memorias (papel e PDF), dossieres de prensa, duplicados de CD/DVD, pendrives, mobiliario de cartón rígido, obsequios.

Comunicación Visual

teléfono