Publicidade no punto de venda Caixas de luz

Caixas de luz

Descripción Descripción

Consegue un efecto espectacular

Posibilidades y acabados Posibilidades y acabados

A iluminación é un dos elementos que cada vez está a adquirir máis relevancia no punto de venda, xa que permite crear espazos confortables a través dos seus xogos de luz, deseñados en función das necesidades e os efectos, que se pretendan conseguir.

Comunicación Visual

teléfono