Publicidade no punto de venda Marketing e comunicación

Marketing e comunicación

Descripción Descripción

Catálogos, carpetas, flyers, books de imaxe… todos estes elementos son indispensables para o punto de venda, tanto para a xestión interna coma para ferramentas de mercadotecnia directa

Posibilidades y acabados Posibilidades y acabados

Os acabados poden ser desde sinxelo ata de alta elaboración dependendo da utilidade

Comunicación Visual

teléfono