Publicidade no punto de venda Wallpaper

Wallpaper

Descripción Descripción

Material innovador con aspecto de póster

Posibilidades y acabados Posibilidades y acabados

Leva incorporada cola para colocalo directamente na parede e aforrar a ancoraxe convencional de calquera cartel. A facilidade de colocación (non require de ferramentas nin de coñecementos avanzados) abre un importante abano de posibilidades.

Comunicación Visual

teléfono