Proxecto cofinanciado Re-acciona Proxecto cofinanciado Re-acciona

Tórculo Comunicación Gráfica, S.A. foi beneficiario do servizo de Imaxe e Comunicación do Programa Re-acciona cofinanciado polo IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica).

Os obxetivos concretos en cada unha das áreas plantexadas foron:

-IMAXE

Construír a imaxe da empresa que queremos ser.

-COMUNICACIÓN

Crear unha comunicación relevante, global, dirixida á acción e en tempo real.

-INTERNET

Construír ou mellorar a presenza en liña da emperesa.

O programa Re-acciona comprende once servizos diferenciados. Estes servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico para as pemes galegas contan co cofinanciamento da Unión Europea a través do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

proxecto-re-acciona

“Conseguir un tecido empresarial máis competitivo, unha maneira de facer Europa”

teléfono