PILOTO FABRICA 4.0 PILOTO FABRICA 4.0

O PROXECTO PILOTO FÁBRICA 4.0

“Liña de encadernado automatizada, almacén intelixente e hardware para integración loxística. Asistencia para a sensorización das máquinas das liñas de impresión en para a automatización dos presupostos”

FOI FINANCIADO NO ANO 2016 POR

 piloto-fabrica-4-o

teléfono