Entradas

Que é unha prensa?

A invención da prensa marcou un antes e un despois na industria da impresión, xa que en 1803 o señor Lefevre introduciuno en Francia, poñendo a máquina en movemento cun boi e empregándoa para imprimir as imaxes gravadas nas páxinas soltas impresas por tipos móbiles. colocados en prensas planas.